Ruïne's verloren voetsporen in de geschiedenis

Uitzichtpunt over Juzaine

Het dorpje Juzaine was reeds bewoond in de prehistorie. Een vondst gedaan op een akker (een versteend stuk dierlijk bot ) wijst op vroege menselijke activiteiten. Men kan tevens de grot van Juzaine gratis bezoeken waar eveneens prehistorische vondsten zijn gedaan.